WAC-Maan

Her er regnskab for indsamling til WAC-Maan

Bestyrelsesmøde 20. februar 2020

Deltagere i mødet: Jørgen, Bente, Jens, Inga, Jørgen, Christian

1. Referat fra sidst

Referatet blev godkendt.

Der er ikke nyt om arrangement om Made in Bangladesh-filmen.

 2. Generalforsamlingen - incl økonomi

Vi holder generalforsamling i Socialdemokraternes lokale - Skolegade 63 A.

Jørgen laver beretningen.

Bente har lavet regnskab og det er grundigt revideret, med enkelte anmærkninger.

Uklarheden skyldtes den ekstra bus, vi bevilgede til CSAAWU, men ikke havde noteret i referatet. 

Knud, Shervin og Torben fra 3F fortæller  og viser billeder fra deres besøg hos tekstilarbejderne i tilknytning til generalforsamlingen.

Vi vedhæfter rapporterne fra CSAAWU og Sri Lanka i den endelige udsending af dagsorden, der sker i den kommende uge.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg stiller sig til rådighed for endnu en periode.

 3. Siden sidst

AIF har været inviteret til møde om Rojava og Nordsyrien 15. februar i Solidaritetshuset. Der deltog 30 personer.

Vi har fået bevilget 5000 Euro til WAC-MAAN-projektet fra Solidaritet over Grænser.

3F i Djursland har bevilget 2.000 kr til WAC-MAAN-projektet.

Chr. undersøger, hvornår der er pligt til at lave politianmeldelse.

Bente opretter særskilt bankkonto til  WAC-MAAN projektet.

Rom-gaven fra 25-års jubilæet fra Horsens anvendes til lodtrækning blandt de, der har betalt deres kontingent.

 4. Første maj

Der er ikke noget nyt fra 3Fs internationale afdeling om en landsdækkende indsamling første maj. 

Hvis ikke der kommer noget, samler vi ind til CSAAWU.

Der kommer besøg fra tekstilarbejderne i Sri Lanka til 3Fs morgenmøde, hvor der indsamles til 3Fs lokale samarbejde med dem.

 5. Kommende aktiviteter

Vi har ingen planer om aktivitet udover generalforsamlingen og Bangladesh-filmen og Sct. Hans.
Næste bestyrelsesmøde er 22 marts kl. 10.00 hos Bente, Bindslevs Plads 12.

Bestyrelsesmøde 5. januar 2020

1. Referat fra 04.11 2019 godkendt

2. Siden Sidst

Møde om udviklingspolitik den 18. november. To afbud fra oplægsholdere. 15-16 deltagere, heraf halvdelen fra 3F’s efterlønsklub. Det var et fyraftensmøde med spisning; Jørgen, Inga og Bente havde lavet diverse frikadeller og kartoffelsalat.

Wonderful Copenhagen – temaaften om traficking på Langsøhus 10. december. Mange kursister (og el del fra byen) så en skarp film, efterfulgt af en god debat.

Møde om Vestsahara sammen med Global Aktion.  10 deltagere fik en masse at vide om en af verdens mindre kendte konflikter

 

3. Generalforsamling 1. marts kl. 10.

Vi spørger Socialdemokraterne, om de vil lægge lokaler til.

Erik, Bente og Inga sørger for forplejning. Bente for regnskab og Jørgen klarer beretningen.

På valg: formand Jørgen og næstformand Jørgen.

Svend Åge opfordres til at være dirigent. Vi sætter er flaske på højkant blandt dem, der har betalt kontingent.

Vi lægger hovedet i blød for at finde på en film eller andet indslag. Verdens Bedste Nyheder er en mulighed.

4. Økonomi

Vi administrerer indsamlingen til støtte for WAC-MAAN, hvor der står 14.500, og vi har overført 22.500 kr.

Desuden er der hensat til CSAAWU, som vi har lovet 20.000 kr. om året.

Bente leverer et udspecificeret regnskab til generalforsamlingen, også over WAC-MAAN og CSAAWU hensættelserne.

Siden sidste bestyrelsesmøde har Socialdemokraterne meldt sig ind, så nu er alle tre arbejderpartier medlemmer.

Vi har støttet en indsamling til husarbejdere i Indien via Mellemfolkeligt Samvirke med 3000 kr

5. CSAAWU Sydafrika

Vi frigiver 10.000 kr. som første rate i år. Med årets lotteri skulle vi have penge nok til anden rate.

Jørgen kontakter Global Aktion for at få mere styr på kontakten til Sydafrika.

6.  WAC-MAAN

Se ovenfor. Der kommer stadig penge ind. Vi sender en ansøgning til 3F afdelinger gennem 3F Silkeborg.

7.  Made in Bangladesh – film

Vi vil gerne vise den sammen med 3F Silkeborg i biografen med et kort oplæg. Jørgen kontakter Biografen.

8.  Næste bestyrelsesmøde

Søndag den 16. februar kl. 10 hos Inga, Vestre Alle 18.