Godfrida og Amelia fra Afrika besøger Neckelmann i 2006