Generalforsamling i AIF 1. marts kl. 10.00

Generalforsamlingen holdes i Socialdemokraternes mødelokale Skolegade 63 A i Silkeborg 

Knud, Sherwin og Torben fra 3F fortæller om deres besøg hos tekstilarbejderne i Sri Lanka i efteråret 2019

Dagsorden 

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

2) Beretning og aktivitetsplan

3) Regnskab

4) Forslag

5) Valg

  • 2 bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er Jørgen Madsen og Jørgen Due
  • 2 suppleanter: På valg er Inga Pedersen og Jens Peter Hansen
  • 2 revisorer: På valg er Peter Fisker og Karen Marie Møller
  • 1 revisorsuppleant: På valg er Mogens Lyngsdal

6) Eventuelt – herunder lodtrækning om 1 flaske rom blandt de, der har betalt kontingent.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægterne finder du her

Støt palæstinensiske arbejdere i Israel

Det er ikke ofte, at der er samarbejde på tværs af muren, men det sker her på god og solidarisk vis. WAC-MAAN er fagforeningen, der organiserer palæstinensiske arbejdere, som arbejder i Israel, og som ingen andre vil organisere. Ofte snydes de for løn og pension. Arbejdsmiljø og sikkerhed er elendig.

Se film om fagforeningens arbejde - Tryk på den lille knap til højre i underbjælken – så kommer der en oversættelse til dansk - https://www.youtube.com/watch?v=vzkG4F634X0

Giv et bidrag på mobilpay box02893

AIF for international solidaritet

  • Bananarbejderne i Mellemamerika
  • Tekstilarbejderne i Bangladesh og Indien
  • Landarbejderne i Sydafrika
  • Flygtninge i Danmark
  • Undertrykte i Palæstina
  • Landarbejdere i Colombia

Bliv medlem - 150 kr. pr. år - skriv til AIF