Velkommen til vores hjemmeside

Generalforsamling 2022

søndag den 27. februar kl. 10.00

på Ørnsøcentret, Ørnsøvej 5, Silkeborg

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

2) Beretning og aktivitetsplan

3) Regnskab

4) Forslag

5) Valg

     2 bestyrelsesmedlemmer for to år – på valg er Jørgen Due og Jørgen Madsen

     2 suppleanter for et år – på valg er Inga Pedersen og Jens Peter Hansen

     2 revisorer for et år   - på valg er Peter Fisker og Karen Marie Møller

     1 revisorsuppleant for et år  - på valg er Bodil Rønne

6) Eventuelt – herunder lodtrækning om 1 flaske rom blandt dem, der har betalt kontingent for 2022

Beretning og regnskab kommer i et senere nyhedsbrev. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest søndag den 20. februar.

Hvis det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen fysisk, vil der senere komme et link til virtuel deltagelse. 

Sydafrika: Claudenes historie

Claudene har hele sit liv arbejdet på en vingård i Sydafrika - indtil hun sidste år blev fyret for at kræve ordentlige arbejds- og levevilkår for sig selv og sine kolleger. AIF har i 2 år støttet hendes fagforening og fortsætter i 2021. Giv gerne et bidrag på AIFs konto.

Palæstinensiske arbejdere i Israel

Det er ikke ofte, at der er samarbejde på tværs af muren, men det sker her på god og solidarisk vis. WAC-MAAN er fagforeningen, der organiserer palæstinensiske arbejdere, som arbejder i Israel, og som ingen andre vil organisere. Ofte snydes de for løn og pension. Arbejdsmiljø og sikkerhed er elendig. AIF og andre har støttet fagforeningen i 2 år og fortsætter i 2021.

Se film om fagforeningens arbejde - Tryk på den lille knap til højre i underbjælken – så kommer der en oversættelse til dansk - https://www.youtube.com/watch?v=vzkG4F634X0

Se regnskabet for 2020 her: http://www.aif-silkeborg.dk/6698627

AIF for international solidaritet

  • Bananarbejderne i Mellemamerika
  • Tekstilarbejderne i Bangladesh og Indien
  • Landarbejderne i Sydafrika
  • Flygtninge i Danmark
  • Undertrykte i Palæstina
  • Landarbejdere i Colombia

Bliv medlem - 200 kr. pr. år for enkeltpersoner / 300 kr pr. år for par - skriv til AIF